Ripper

  • Ripper

    Ripper

    Ripper është i përshtatshëm për tokë të lirshme të fortë, tokë të ngrirë, shkëmb të butë, shkëmb të shkëmbyer dhe materiale të tjera relativisht të forta, e cila është e përshtatshme për operacionet e mëvonshme. Aktualisht është një plan ndërtimi efektiv dhe i përshtatshëm jo-shpërthyes.