Bashkues i Shpejtë

  • Quick Coupler

    Bashkues i Shpejtë

    Një çelës është instaluar në kabinën, dhe kunja e sigurisë mund të instalohet duke shtypur thjesht butonin e çelësit në kabinën. Prandaj, telashet e daljes nga kabina janë të shpëtuara. Teknologjia e re e hapjes dhe mbylljes së kunjit të sigurisë arrihet përmes përdorimit të sistemit të drejtimit elektrik të ekskavatorit, në vend të sistemit hidraulik. Prandaj, presioni i naftës me kosto të lartë zëvendësohet nga energjia elektrike, e cila kursen kostot në prodhim. Në kabinën, tingulli automatik i bririt mund të përdoret për të përcaktuar nëse është lidhur. Në rastin e një tela të prishur, siguria e shndërrimit manual mund të sigurohet.