Kultura e ndërmarrjes

Shpirti i kompanisë: këmbëngul, përpiqet për përsosmëri, vazhdimisht tejkalon

Vizioni i kompanisë: të jetë prodhuesi kryesor i aksesorëve të ekskavatorëve

Qëllimi: Të bëhesh prodhuesi kryesor i çekanëve hidraulikë të thyerjes

Filozofia e biznesit: integriteti i bazuar, inovacioni si shpirt

Politika e cilësisë: e përpiktë, vazhdoni të përmirësoni, siguroni klientëve me produkte cilësore dhe shërbime të kënaqshme, në mënyrë që sistemi i menaxhimit të cilësisë së ndërmarrjes të jetë përmirësuar vazhdimisht.