Kompaktuesi

  • Compactor

    Kompaktuesi

    Kompaktuesi i dridhjeve është një lloj pajisje ndihmëse e punës së makinerive të ndërtimit, e përdorur për rrugë, komunale, telekomunikacion, gaz, furnizim me ujë, hekurudha dhe departamente të tjera për të kompaktuar themelin inxhinierik dhe mbushjen e hendekut. Mainlyshtë kryesisht i përshtatshëm për kompaktimin e materialeve me ngjitje të ulët dhe fërkime midis grimcave, të tilla si rëra e lumit, zhavorrit dhe asfaltit. Trashësia e shtresës së lëkundjes vibruese është e madhe dhe shkalla e ngjeshjes mund të plotësojë kërkesat e bazave të shkallës së lartë siç janë autostradat.